ज्ञान यात्रा

पुणे शहरातील व नजीकच्या काही सर्वात प्रतिष्ठित संस्थांचे नाव व पत्ते आपल्या संपर्कासाठी खाली देत आहोत.  
त्यांना भेट देण्यासाठी अगोदर दूरध्वनिवरून संपर्क करणे आवश्यक आहे.
शनिवार व रविवार भेटीसाठी बंद.

कृषि विद्यापीठ
शिवाजीनगर, पुणे - ४११००५.
फोन नं.: ०२०-२५५३७३३१


  
होर्टीकल्चर प्रशिक्षण संस्था
CRPF कँपसच्या बाजूला,
पुणे - मुंबई हाइवे, तळेगाव - दाभाडे
तालुका - मावळ, पुणे
फोन नं.: ०२११४ - २२३९८०
ई-मेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी
डॉ. होमी भाभा रोड,
पुणे - ४११००८
फोन नं.: ०२० - २५९०२१६७
ई-मेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
संकेतस्थळ: www.ncl-india.org
 

 
नॅशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स
पी.बी.नं. - ३, पी.ओ. - मांजरी फार्म,
सोलापुर रोड, पुणे - ४१२३०७,
महाराष्ट्र
फोन नं.: ०२० - २६९१४२४५ / ५५७३-७४
ई-मेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
संकेतस्थळ: www.nrcgrapes.nic.in


 
नॅशनल रिसर्च सेंटर फॉर ओनियन एंड गार्लिक (NRCOG)
राजगुरुनगर, पुणे - ४१०५०५, महाराष्ट्र
फोन नं.: ०२१३५ - २४०५६
ई-मेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
वसंतदादा शुगर इंस्टीटयूट
मांजरी बुद्रुक, हवेली, पुणे - ४१२३०७,
महाराष्ट्र.
फोन नं.: ०२० - २६९०२१००
ई-मेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
संकेतस्थळ: www.vsisugar.com
 

 
महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट एजन्सी
एस.आर.नं. - १९१ , फेज नं.- १
म्हाडा कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स
त्रिदल नगर, येरवडा, पुणे
फोन नं.: ०२० - २६६१४३९३ / २६६१४४०३
ई-मेल : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
संकेतस्थळ: www.mahaurja.com
 आयोजक

कोण आयोजित करीत आहेत ?

Demo

किसान फोरम प्रा.लि.

team@kisan.com

दूरध्वनी: +९१२० ३०२५ २०००

शिवाजीनगर

पुणे, महाराष्ट्र

कॉपीराइट © किसान फोरम प्रा. लि.
सर्व हक्क राखीव.